La Vuelta Winactie

Actievoorwaarden

 • De deelnemer heeft zich vóór 18.08.2021 ingeschreven bij Swapfiets in Nederland of België.
 • Bij de prijs is inbegrepen:

  Een retourvlucht van Nederland, Amsterdam (Schiphol Airport) naar Spanje, Santiago de Compostela voor de winnaar en een persoon naar keuze.

  Twee nachten accommodatie in Santiago de Compostela, Spanje. Verblijf later te bepalen.

  Eten en drinken tijdens het verblijf.

 • De deelnemer is verplicht om juiste, actuele en volledige informatie te verstrekken bij deelname aan de winactie.
 • Personen die niet in België of Nederland woonachtig zijn, zijn uitgesloten van deelname.
 • De prijs is persoonlijk en op naam van de winnaar.
 • De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor andere producten of diensten of in geld uit te keren. In geval van weigering of niet-aanvaarding van de prijs, of indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden die aan de prijs verbonden zijn, zal de prijs niet worden uitbetaald.
 • De deelnemer geeft toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in verband met deelname aan de winactie, zie privacyverklaring.
 • In het geval dat overheidsbeperkingen en richtlijnen in verband met de COVID-19 pandemie het een winnaar onmogelijk maken zijn prijs op de bevestigde datum in ontvangst te nemen, zal de prijs naar een alternatieve datum worden verschoven.
 • De prijs zal namens de winnaar worden geboekt door een derde partij. De derde partij zal alle details bevestigen en de bevestiging van de prijs per e-mail naar de winnaar sturen.
 • In het geval dat een winnaar niet in aanmerking komt, zijn prijs niet binnen de vermelde claimperiode opeist of wordt gediskwalificeerd voor de actie, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs in te trekken.
 • De winnaar van de actieperiode (18.08.2021 - 25.08.2021) heeft tot 27.08.2021 de tijd om zijn prijs in ontvangst te nemen. 
 •  Alle kosten voor het verkrijgen van vrijaf van werk of studie om deel te nemen aan de actie of de actieprijs zijn voor rekening van de winnaar. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gemaakte kosten.
 •  Alle deelnemers moeten een valide e-mailadres opgeven dat persoonlijk, geldig en toegankelijk is gedurende de hele actie. In het geval dat de opgegeven informatie niet wordt verstrekt, onjuist is of een alias is, kan de inzending als onvolledig worden beschouwd en behoudt de Organisator zich het recht voor de inzending ongeldig te verklaren.
 • De Organisator en de aan hem verbonden agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief, zonder beperking, indirecte, speciale of gevolgschade of winstderving), onkosten of schade die wordt geleden of opgelopen (al dan niet als gevolg van nalatigheid van een persoon) in verband met deze actie of het accepteren of gebruiken van de prijs, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten (inclusief persoonlijk letsel, overlijden en fraude), in welk geval die aansprakelijkheid beperkt is tot het wettelijk toegestane minimum.

Werd je vraag beantwoord?

Wat jammer. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?